การรักษาเอชไอวีที่พัลซ์คลินิก

การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอชไอวีในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องจาก “โครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ” ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเข้าถึงยาต้านเอชไอวีอย่างครอบคลุมและโดยเร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางแล้วว่า หากเริ่มการรักษาเอชไอวีโดยเร็วนั้น ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติจนแก่จนเฒ่า

 

พัลซ์คลินิกตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการยุติการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 จึงได้เปิดให้บริการยาต้านเอชไอวีเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ติดเชื้อโดยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์


การเฝ้าสังเกตสุขภาพของคุณ

 การพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อคือสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี ซึ่งหมายถึงการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและตรวจเลือด 4 ถึง 6 ครั้งต่อปี การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะแพทย์ของคุณสามารถที่จะชี้บ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และแนะนำว่าคุณควรปฏิบัติตัวอย่างไร


การตรวจเลือด

การตรวจเลือดมีอยู่ 2 อย่าง ซึ่งแพทย์ของคุณจะทำการตรวจในแต่ละครั้งที่เข้าพบ เพื่อตรวจสอบว่าเชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณอย่างไรบ้าง

การตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด เรียกว่า ไวรัลโหลด (Viral Load Test)

ปริมาณไวรัสในเลือด หรือ ไวรัล โหลด (Viral Load) บ่งบอกถึงจำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือดของคุณ เชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง

แพทย์ของเราสามารถบอกเราได้ว่าเชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วขนาดไหน ตัวเลขจากผลการตรวจไวรัล โหลด ยิ่งสูง หมายถึงว่าการเพิ่มจำนวนของเชื้อเอชไอวีก็ยิ่งรวดเร็วขึ้น และความเสียหายของ ระบบภูมิคุ้มกันยิ่งสูงขึ้นตามกัน

การตรวจนับซีดีโฟร์ (CD4 Count)

เชื้อเอชไอวีทำลาย เซลล์ซีดีโฟร์ในระบบภูมิคุมกันของคุณ การตรวจนับจำนวนซีดีโฟร์ในเลือดของคุณนั้น แพทย์สามารถบอกได้ว่าเชื้อเอชไอวีได้สร้างความเสียหายต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณไปมากแค่ไหนแล้ว ผลจากการตรวจนี้จะทำให้คุณและแพทย์ของคุณเห็นภาพว่าเชื้อเอชไอวีได้พัฒนาไปในร่างกายคุณถึงระดับไหน และจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรเริ่มการบำบัดรักษา

ถ้าคุณอยู่ระหว่างการรักษา ผลการตรวจข้างต้นก็จะช่วยชี้วัดว่าการบำบัดรักษาได้ผลดีแค่ไหน อย่างไร

 

การรักษา

ถึงแม้ว่ายังไม่มีการรักษาเชื้อเอชไอวีให้หายขาด การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันก็สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้อย่างอยู่หมัด ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ตามปกติ ยาสำหรับต้านเชื้อเอชไอวีเรียกว่ายาต้านไวรัส (แอนตี้-เรทโทรไวรัลส์, Anti-retrovirals, ARV) ยาต้านไวรัสไม่สามารถทำลายเชื้อเอชไอวีให้หมดไป แต่ยาจะชลอการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายของคุณและชลอความเสียหายต่อระบบภูมิคุ้มกัน

คุณอาจเคยได้ยินว่า จำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือด (ไวรัล โหลด)ไม่สามารถตรวจพบได้ในบางคน นั่นหมายความว่าปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดมีอยู่ต่ำมากทำให้การตรวจสอบหาไวรัลโหลดไม่สามารถตรวจจับได้  การทำให้จำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือดลดลงให้ต่ำที่สุดคือเป้าหมายของการใช้ยาต้านไวรัส (แอนตี้-เรทโทรไวรัลส์, Anti-retrovirals, ARV)

คนที่คุณควรปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษามากที่สุดคือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอชไอวี หรือตรวจกับแพทย์ที่คลีนิคสุขภาพทางเพศ 

 

สิ่งที่คุณควรรู้ในการบำบัดรักษา คือ;

- การบำบัดรักษาเอชไอวีมีประสิทธิภาพมากแต่การบำบัดรักษาใช้เวลาตลอดชีวิต

- คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และต้องไม่ลืมกินยาเด็ดขาด

- บางคนได้รับผลข้างเคียง (Side effects) จากยาเหล่านี้ ถ้าคุณพบอาการผิดปกติใดๆ คุณควรบอกให้แพทย์ทราบ

- การเริ่มใช้ยาต้านไวรัสเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญซึ่งคุณควรปรึกษากับแพทย์ของคุณ ใช้วเลาในการถามคำถามที่อยากทราบและแน่ใจว่าคุณได้คำตอบและข้อมูลที่คุณต้องทราบ

 

การบำบัดเสริมขนิดต่าง ๆ

การบำบัดเสริม (Complementary therapies) รวมไปถึง ยาแผนโบราณ , การบำบัดแบบสะกดจิต ( Hypnotherapy) , การทำสมาธิ, การรักษาแบบตามอาการ (Homoeopathy) การฝังเข็ม (Acupuncture) ธรรมชาติบำบัด (Naturopathy) และการนวดแบบต่างๆ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีบางคนใช้การบำบัดทางเลือกเสริมแบบอื่น ไม่ว่าจะเลือกการบำบัดเสริมอย่างเดียวหรือใช้ควบคู่ไปกับยาต้านไวรัส ไม่ว่าจะเป็นยาในรูปแบบไหนก็ตาม ไม่มีการบำบัดเสริมใดๆ ที่สามาถรักษาเอชไอวีให้หายขาดได้

เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ควรบอกกับผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวีของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้การบำบัดข้างต้นอยู่ เนื่องจากการบำบัดเสริมบางอย่างมีผลแทรกแซงกับการใช้ยาเอชไอวี

60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +6626525097, +66652371936  

Email: info.silom@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  · Mon - Sun·  10AM - 7:00PM   

· Book An Appointment @ Silom ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok 

Tel: +6621687459, +66959156385  

Email: info.nana@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  ·  10AM - 7:00PM 
· Book An 
Appointment @ Sukhumvit ·


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +6676633368, +66952615282

Email: info.phuket@pulse-clinic.com

MONDAY  ·  10AM - 7.30PM  Emergency PEP,

                        Refill Medication only 

TUE - SAT  ·  10AM - 7:30PM Full Services 

· Book An Appointment @ Phuket ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60321102122 , +601165388678

Email: info.kl@pulse-clinic.com

MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM

SAT ·  11.00 AM - 05.30 PM

· Book An Appointment  @ Kuala Lumpur ·


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +85223898250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

                               OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11AM-7:30PM
                            · Book An Appointment @ Hong Kong
·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.