การรักษาเอชไอวีที่พัลซ์คลินิก

การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอชไอวีในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องจาก “โครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ” ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเข้าถึงยาต้านเอชไอวีอย่างครอบคลุมและโดยเร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางแล้วว่า หากเริ่มการรักษาเอชไอวีโดยเร็วนั้น ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติจนแก่จนเฒ่า

 

พัลซ์คลินิกตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการยุติการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 จึงได้เปิดให้บริการยาต้านเอชไอวีเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ติดเชื้อโดยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์


Publications

Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.


60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +66959156385  Email: info@silompulse.com

OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok
Tel: +66959156385  

Email: info@silompulse.com

OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +66 76 633 368

Email: pulsephuket@gmail.com

OPEN TUESDAY - SUNDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60 13 919 8604 

Email: info@silompulse.com

OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM  
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +852 2389 8250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   
·   APPOINTMENT PREFERRED  ·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.