การรักษาเอชไอวีที่พัลซ์คลินิก

การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอชไอวีในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องจาก “โครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ” ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเข้าถึงยาต้านเอชไอวีอย่างครอบคลุมและโดยเร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางแล้วว่า หากเริ่มการรักษาเอชไอวีโดยเร็วนั้น ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติจนแก่จนเฒ่า

 

พัลซ์คลินิกตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการยุติการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 จึงได้เปิดให้บริการยาต้านเอชไอวีเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ติดเชื้อโดยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์


Publications

Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.


PULSE CLINIC Silom HQ Bangkok: 60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok, Thailand  Tel: (+66) 95 915 6385  Email : info@silompulse.com 

 OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   ·   Last patient at 7.00 PM   ·   APPOINTMENT PREFERRED  ·   
TEXT & Like us anytime : https://www.facebook.com/PulseClinicBKK/

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.