COVID-19 and HIV update from PULSE CLINIC, Asia's leading Sexual Health Clinics. Get PrEP and HIV treatment at PULSE CLINIC
COVID-19 and HIV update from PULSE CLINIC, Asia's leading Sexual Health Clinics. Get PrEP and HIV treatment at PULSE CLINIC

เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดย นพ.ณัฐเขต แย้มอิ่ม, 24 มีนาคม 2563
แปลโดย ทีมผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ประจำ พัลซ์ คลินิกเวชกรรม
, 25 มีนาคม 2563

Q: โควิด-19 คืออะไร

A : โควิด-19 คือ การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนานั้นมีอยู่หลากหลายสายพันธ์ซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในมนุษย์นั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่าทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ อาการมีตั้งแต่ ไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคระบาดที่รุนแรงตัวอย่าง เช่น โรคเมอร์ส (โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง) และ โรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง) 

เราสามารถรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง ซึ่งเชื้อแพร่จากคนสู่คนโดยผ่านทางละอองฝอยที่ออกมาทางจมูกหรือปาก เมื่อผู้ที่ติดเชื้อไอ จาม โดยละอองฝอยเหล่านี้สามารถติดอยู่บนพื้นผิวสิ่งของรอบตัวเรา และเมื่อเราไปสัมผัสกับวัตถุเหล่านั้น แล้วมาสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก ของเรา โดยไม่ได้ทำความสะอาด จึงเป็นสาเหตุให้เราติดเชื้อไปด้วย จะเห็นได้ว่าการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยังส่งผลให้เกิดติดเชื้อได้โดยตรง จากละอองฝอยในอากาศภายหลังจากการ ไอ จามของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรหรือ 3 ฟุตจากผู้ที่ติดเชื้อด้วย

Q: โควิด-19 กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

A: ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 คือในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจ และโรคความดันโลหิตสูง

 

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่ได้เริ่มรักษา หรือเริ่มรักษาด้วยการทานยาต้านไวรัสแล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุมไวรัสเอชไอวีไว้ได้ในระดับที่เรียกว่าตรวจไม่พบเชื้อ อาจส่งผลกระทบให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอและง่ายต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น และอาจมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 

ดังนั้น หากคุณรู้ว่าคุณติดเชื้อเอชไอวีและยังไม่เริ่มรักษาให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อเริ่มรักษาทันที เป้าหมายของการรักษาคือ การลดและควบคุมปริมาณไวรัสเอชไอวีให้คงไว้ในระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจเชื้อพบนั้นเอง

 

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับคนทั่วไป เช่น หมั่นล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า เว้นระยะห่างกับคนรอบตัว ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการที่เข้าข่ายผู้ป่วยโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่รัฐบาลประกาศ

 

Q: โควิด-19 และผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อแล้ว

A:ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงหรือมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไวรัสยังแพร่กระจายอยู่ขณะนี้

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับประทานยาต้านไวรัส ควรจะมียาสำรองไว้เป็นเวลา 3-6 เดือน ควรแน่ใจว่าตนมียาสำรองไว้อย่างน้อย 30 วัน (สามารถติดต่อสำรองยาได้ที่พัลซ์คลินิก) และแน่ใจว่าตนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน (เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนปอดอักเสบ ฯลฯ) ท่านสามารถติดต่อ พัลซ์ คลินิก วันนี้ เพื่อวางแผนสำรองยาต้านไวรัสหรือรับวัคซีนที่จำเป็น

- PULSE CLINIC กรุงเทพ (สีลม), info.silom@pulse-clinic.com

- PULSE CLINIC กรุงเทพ (นานา), info.nana@pulse-clinic.com

- PULSE CLINIC ภูเก็ต, info.phuket@pulse-clinic.com

- PULSE CLINIC ฮ่องกง, info.hk@pulse-clinic.com

- PULSE CLINIC กรุงกัวลาลัมเปอร์, info.kl@pulse-clinic.com

 

Q: ยาต้านไวรัสเอชไอวี (ART) และยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (PrEP) จะขาดตลาดหรือไม่?

A: ในประเทศไทยพบว่าเกิดการขาดแคลนของยาต้านไวรัสที่ชื่อ Genvoya องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยได้มีการควบคุมการจัดจำหน่ายยาต้านไวรัสอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ยังไม่พบการรายงานจากผู้ผลิตว่าจะเกิดการขาดแคลนของยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งทางพัลซ์ คลินิกได้ติดต่อองค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการยืนยันว่าจะมียาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (PrEP) และยาต้านไวรัสเอชไอวี (ART) อย่างเพียงพอแน่นอน

Q: ยาเพร็พ (PrEP) ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดรองรับว่า ยาเพร็พ (PrEP) สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยาเพร็พ (PrEP) ได้รับการพิสูจน์และแนะนำให้ใช้สำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น ผู้ที่ทานเพร็พจึงควรทานยาเพร็พตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น สรุป ยังไม่มีหลักฐานว่ายาเพร็พ (PrEP) สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้

 

Q: สามารถใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีตัวอื่นในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้  เนื่องจากยังคงมีการถกเถียงกันและการวิจัยอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นนี้ ซึ่งคาดว่ายาต้านไวรัสเอชไอวีว่าอาจส่งผลต่อเชื้อโควิด-19 โดยจากการทดลองแรก ซึ่งเป็นการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มนั้น พบว่า การใช้ Lopinavir/Ritonavir ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นต่อการรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรงในโรงพยาบาลจำนวน 199 คน

 

Q: เราจะซื้อยาเพร็พ (PrEP) หรือยาต้านไวรัสเอชไอวีในช่วงปิดเมืองเพื่อสำรองไว้ได้หรือไม่?

A: ได้แน่นอน องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษาอย่างต่อเนื่องสามารถสามารถสำรองยาต้านไวรัสเอชไอวี (ART) 3-6 เดือน พัลซ์ คลินิก ประเทศไทยได้ทำการเตรียมและจัดส่งยาให้ผู้รับบริการที่ต้องการสำรองยาไว้ไม่เกินท่านละ 6 เดือน เพื่อลดความถี่ในการออกมารับยาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกโดยตรง และลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19  ซึ่งท่านสามารถติดต่อพัลซ์คลินิกได้ทันทีเพื่อวางแผนสำรองยา  และสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยาเพร็พ (PrEP) เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนมีความเสี่ยง ก็สามารถติดต่อมาทางพัลซ์คลินิกของเราได้เช่นกัน

- PULSE CLINIC กรุงเทพ (สีลม), info.silom@pulse-clinic.com โทร 026525097

- PULSE CLINIC กรุงเทพ (นานา), info.nana@pulse-clinic.com โทร 021687459

- PULSE CLINIC ภูเก็ต, info.phuket@pulse-clinic.com โทร 076633368

- PULSE CLINIC ฮ่องกง, info.hk@pulse-clinic.com โทร +60321102122

- PULSE CLINIC กรุงกัวลาลัมเปอร์, info.kl@pulse-clinic.com +85223898250

 

Q: พัลซ์คลินิกมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19?

A:  พัลซ์ คลินิก เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปที่มีประสบการณ์ในด้านการป้องกัน วินิจฉัยและดูแลรักษาสุขภาพทางเพศหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อร่วมอื่นๆ  พัลซ์คลินิกมีความตั้งใจจริงที่จะให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยมารับบริการแล้ว หรือจะเป็นผู้ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อยู่ในขณะนี้
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจัดให้พัลซ์คลินิกอยู่ในหมวด "บริการที่จำเป็น" พัลซ์คลินิกในประเทศไทยทุกสาขาพร้อมเปิดให้บริการทุกวันโดยให้บริการการให้คำปรึกษา การรับยาป้องกันเอชไอวี (เพร็พ) การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการให้ยาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ สำหรับพัลซ์คลินิกสาขาฮ่องกงและกรุงกัวลาลัมเปอร์ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-19.30 น.

หากท่านมีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับยาต้านไวรัสเอชไอวี ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ สามารถติดต่อขอรับการพิจารณาความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินได้ที่ โทร 026525097 หรืออีเมล์ info.silom@pulse-clinic.com ท่านสามารถลดความถี่ในการไปโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงจากการไปโรงพยาบาล และยังเป็นการลดภาระงานให้กับผู้ให้บริการทางด้านสาธารณะสุขทั่วทั้งภูมิภาค

60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +6626525097, +66652371936  

Email: info.silom@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  · Mon - Sun·  10AM - 7:00PM   

· Book An Appointment @ Silom ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok 

Tel: +6621687459, +66959156385  

Email: info.nana@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  ·  10AM - 7:00PM 
· Book An 
Appointment @ Sukhumvit ·


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +6676633368, +66952615282

Email: info.phuket@pulse-clinic.com

MONDAY  ·  10AM - 7.30PM  Emergency PEP,

                        Refill Medication only 

TUE - SAT  ·  10AM - 7:30PM Full Services 

· Book An Appointment @ Phuket ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60321102122 , +601165388678

Email: info.kl@pulse-clinic.com

MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM

SAT ·  11.00 AM - 05.30 PM

· Book An Appointment  @ Kuala Lumpur ·


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +85223898250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

                               OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11AM-7:30PM
                            · Book An Appointment @ Hong Kong
·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.