พัลซ์พาเพื่อนพ้นภัย

ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินนี้ จัดให้มีขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยทีจุดประสงค์เพื่อ
ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนกับพัลซ์คลินิกไว้ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อรักษาและป้องกันเอชไอวี
เพื่อเพิ่มอัตราการทานยาต่อเนื่อง นำไปสู่การลดการอุบัติใหม่ของการเกิดเชื้อดื้อยาและป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวีดื้อยา
ช่วยให้ประเทศชาติบรรลุเป้าหมายในการยุติปัญหาเอชไอวีให้ได้ภายในปี 2573

ผู้รับยาต้านไวรัสเพื่อรักษาเอชไอวีทุกท่านจะต้องพบแพทย์สม่ำเสมอทุกหกเดือนหรือตามแพทย์นัด
ผู้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันเอชไอวีทุกท่านจะต้องพบแพทย์สม่ำเสมอทุกสามเดือนหรือตามแพทย์นัด


Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกดส่งคำร้อง

2. ท่านจะได้รับคำยืนยันการร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

3. ทางคลินิกจพดำเนินการในเวลาทำการสาขาสีลมเท่านั้น

4. หากมีใบสั่งยาจากแพทย์ที่อื่นท่านสามารถแนบมาทางอีเมล์


60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +6626525097, +66652371936  

Email: info.silom@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  · Mon - Sun·  10AM - 7:00PM   

· Book An Appointment @ Silom ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok 

Tel: +6621687459, +66959156385  

Email: info.nana@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  ·  10AM - 7:00PM 
· Book An 
Appointment @ Sukhumvit ·


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +6676633368, +66952615282

Email: info.phuket@pulse-clinic.com

MONDAY  ·  10AM - 7.30PM  Emergency PEP,

                        Refill Medication only 

TUE - SAT  ·  10AM - 7:30PM Full Services 

· Book An Appointment @ Phuket ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60321102122 , +601165388678

Email: info.kl@pulse-clinic.com

MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM

SAT ·  11.00 AM - 05.30 PM

· Book An Appointment  @ Kuala Lumpur ·


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +85223898250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

                               OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11AM-7:30PM
                            · Book An Appointment @ Hong Kong
·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.