พัลซ์ คลินิก (สีลม, หาดใหญ่, ภูเก็ต)

พัลซ์คลินิก เปิดขึ้นเพื่อให้บริการตรวจดูแลสุขภาพทางเพศสำหรับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ เชื้อชาติ อายุ อาชีพ ผู้ที่เข้ารับบริการที่คลินิกทุกแห่งจะได้รับการดูแลด้วยความเอาใจใส่และเป็นมิตร อย่างเท่าเทียม ท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเองและคนรอบข้างโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  
PULSE CLINIC (สาขาสีลม สาขาหาดใหญ่ สาขาภูเก็ต) ให้บริการ ให้คำปรึกษา ตรวจเลือด คัดกรอง HIV และ ซิฟิลิส ทุกวัน รวมทั้ง ยาเพร็พ ยาต้านฉุกเฉิน


 บริการในคลินิก

  • ยาเพร็พ (( PrEP ))
  • ยาต้านฉุกเฉินป้องกัน HIV (( PEP ))
  • ตรวจคัดกรอง เอชไอวี และ ซิฟิลิส แบบรู้ผลเร็วใน 20 นาที
  • ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
  • รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • ให้คำปรึกษาสำหรับการดูแลตัวเองในการ ไฮ // สด // เสี่ยง 
  • ให้คำปรึกษาสำหรับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
  • ให้การดูแลรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (( HIV follow-up care ))
  • ออกใบสั่งยาสำหรับซื้อยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (มีค่าบริการ ๕๐๐ บาท)

เปิดทำการทุกวัน

เวลา 11:00น.  - 19:30น.

โทร 0959156385  0917986978

Email: info@silompulse.com

facebook.com/PulseClinicBKK/

Book an appointment with PULSE CLINIC using SetMore

PULSE CLINIC Silom HQ Bangkok: 60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok, Thailand  Tel: (+66) 95 915 6385  Email : info@silompulse.com 

 OPEN DAILY  ·  11.00 AM - 07.30 PM   ·   Last patient at 7.00 PM   ·   APPOINTMENT PREFERRED  ·   
TEXT & Like us anytime : https://www.facebook.com/PulseClinicBKK/

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.