รักษา HIV ที่ PULSE | PULSE CLINIC - Asia's Leading Sexual Healthcare Network.
รักษา HIV ที่ PULSE

รักษา HIV ที่ PULSE

10266

การรักษาเอชไอวีที่พัลซ์คลินิก

การให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอชไอวีในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องจาก “โครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ” ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเข้าถึงยาต้านเอชไอวีอย่างครอบคลุมและโดยเร็วที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางแล้วว่า หากเริ่มการรักษาเอชไอวีโดยเร็วนั้น ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติจนแก่จนเฒ่า

พัลซ์คลินิกตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการยุติการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 จึงได้เปิดให้บริการยาต้านเอชไอวีเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ติดเชื้อโดยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์

 

ดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง

การพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อคือสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี ซึ่งหมายถึงการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและตรวจเลือด 4 ถึง 6 ครั้งต่อปี การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะแพทย์ของคุณสามารถที่จะชี้บ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และแนะนำว่าคุณควรปฏิบัติตัวอย่างไร

 

 

การตรวจเลือด

การตรวจเลือดมีอยู่ 2 อย่าง ซึ่งแพทย์ของคุณจะทำการตรวจในแต่ละครั้งที่เข้าพบ เพื่อตรวจสอบว่าเชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณอย่างไรบ้าง

 

การตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด เรียกว่า ไวรัลโหลด (Viral Load Test)

ปริมาณไวรัสในเลือด หรือ ไวรัล โหลด (Viral Load) บ่งบอกถึงจำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือดของคุณ เชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง

แพทย์ของเราสามารถบอกเราได้ว่าเชื้อเอชไอวีเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วขนาดไหน ตัวเลขจากผลการตรวจไวรัล โหลด ยิ่งสูง หมายถึงว่าการเพิ่มจำนวนของเชื้อเอชไอวีก็ยิ่งรวดเร็วขึ้น และความเสียหายของ ระบบภูมิคุ้มกันยิ่งสูงขึ้นตามกัน

 

การตรวจนับซีดีโฟร์ (CD4 Count)

เชื้อเอชไอวีทำลาย เซลล์ซีดีโฟร์ในระบบภูมิคุมกันของคุณ การตรวจนับจำนวนซีดีโฟร์ในเลือดของคุณนั้น แพทย์สามารถบอกได้ว่าเชื้อเอชไอวีได้สร้างความเสียหายต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณไปมากแค่ไหนแล้ว ผลจากการตรวจนี้จะทำให้คุณและแพทย์ของคุณเห็นภาพว่าเชื้อเอชไอวีได้พัฒนาไปในร่างกายคุณถึงระดับไหน และจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรเริ่มการบำบัดรักษา

ถ้าคุณอยู่ระหว่างการรักษา ผลการตรวจข้างต้นก็จะช่วยชี้วัดว่าการบำบัดรักษาได้ผลดีแค่ไหน อย่างไร

 

การรักษาเอชไอวี

ถึงแม้ว่ายังไม่มีการรักษาเชื้อเอชไอวีให้หายขาด การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันก็สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้อย่างอยู่หมัด ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ตามปกติ ยาสำหรับต้านเชื้อเอชไอวีเรียกว่ายาต้านไวรัส (แอนตี้-เรทโทรไวรัลส์, Anti-retrovirals, ARV) ยาต้านไวรัสไม่สามารถทำลายเชื้อเอชไอวีให้หมดไป แต่ยาจะชลอการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายของคุณและชลอความเสียหายต่อระบบภูมิคุ้มกัน

 

คุณอาจเคยได้ยินว่า จำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือด (ไวรัล โหลด)ไม่สามารถตรวจพบได้ในบางคน นั่นหมายความว่าปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดมีอยู่ต่ำมากทำให้การตรวจสอบหาไวรัลโหลดไม่สามารถตรวจจับได้ การทำให้จำนวนเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในเลือดลดลงให้ต่ำที่สุดคือเป้าหมายของการใช้ยาต้านไวรัส (แอนตี้-เรทโทรไวรัลส์, Anti-retrovirals, ARV)

คนที่คุณควรปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษามากที่สุดคือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอชไอวี หรือตรวจกับแพทย์ที่คลีนิคสุขภาพทางเพศ

 

สิ่งที่คุณควรรู้ในการบำบัดรักษา คือ

- การบำบัดรักษาเอชไอวีมีประสิทธิภาพมากแต่การบำบัดรักษาใช้เวลาตลอดชีวิต

- คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และต้องไม่ลืมกินยาเด็ดขาด

- บางคนได้รับผลข้างเคียง (Side effects) จากยาเหล่านี้ ถ้าคุณพบอาการผิดปกติใดๆ คุณควรบอกให้แพทย์ทราบ

- การเริ่มใช้ยาต้านไวรัสเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญซึ่งคุณควรปรึกษากับแพทย์ของคุณ ใช้วเลาในการถามคำถามที่อยากทราบและแน่ใจว่าคุณได้คำตอบและข้อมูลที่คุณต้องทราบ

 

การบำบัดเสริมด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย

การบำบัดเสริม (Complementary therapies) รวมไปถึง ยาแผนโบราณ , การบำบัดแบบสะกดจิต ( Hypnotherapy) , การทำสมาธิ, การรักษาแบบตามอาการ (Homoeopathy) การฝังเข็ม (Acupuncture) ธรรมชาติบำบัด (Naturopathy) และการนวดแบบต่างๆ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีบางคนใช้การบำบัดทางเลือกเสริมแบบอื่น ไม่ว่าจะเลือกการบำบัดเสริมอย่างเดียวหรือใช้ควบคู่ไปกับยาต้านไวรัส ไม่ว่าจะเป็นยาในรูปแบบไหนก็ตาม ไม่มีการบำบัดเสริมใดๆ ที่สามาถรักษาเอชไอวีให้หายขาดได้

เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ควรบอกกับผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวีของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้การบำบัดข้างต้นอยู่ เนื่องจากการบำบัดเสริมบางอย่างมีผลแทรกแซงกับการใช้ยาเอชไอวี

พัลซ์คลินิก เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพทางเพศชั้นเลิศ ให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันเอชไอวีด้วยยาเพร็พ และยาต้านฉุกเฉินและรักษาเอชไอวี เรายินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือ

ตรวจเลย รู้เลย รักษาเลย ที่ PULSE CLINIC

WHAT ELSE DO YOU NEED TO KNOW