การรับยาเพร็พที่พัลซ์คลินิก


คิดจะเริ่มรับเพร็พ คิดถึงพัลซ์ คลินิก

     พัลซ์ คลินิก (ประเทศไทย) ก่อตั้งเมื่อปี 2558 เป็นคลินิกมีประสบการณ์ให้บริการด้านการป้องกันเอชไอวี คลินิกให้คำปรึกษาก่อนการรับยาเพร็พ โดยสามารถทำนัดเพื่อรับคำปรึกษาที่คลิกนิก สิ่งสำคัญคือการเช็คประวัติการใช้ยา ตรวจเลือดเพิ่อคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักอย่างถูกต้อง

 

สำหรับผู้ที่มารับบริการครั้งแรก

     พัลซ์ คลินิก (ประเทศไทย) จะช่วยคุณในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการป้องกันและลดความเสี่ยง การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มยาเพร็พ ไปจนถึงการให้ยาป้องกันและติดตามผลการรักษาต่างๆ สำหรับการรับยาเพร็พครั้งแรกจะมีการเช็คประวัติการใช้ยา ตรวจคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ตรวจการทำงานของไต และตับ  โดยการรับบริการครั้งแรกสามารถรับยาได้ 1-3เดือน
     โดยขั้นตอนในการรับบริการใช้เวลาเพียง 30 นาที และคุณสามารถรับใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ทานเพร็พเพื่อใช้ยืนยันในการเดินทางได้อีกด้วย
     ในการนัดเพื่อรับยาเพร็พครั้งแรกจะครอบคลุมบริการได้แก่ การให้คำปรึษาก่อนเริ่มเพร็พ การประเมิณความเสี่ยง ตรวจเอชไอวีและซิฟิลิสแบบได้ผลเร็ว ตรวจค่าการการทำงานของตับ และไต รวมไปถึงไวรัสตับเอกเสบบี 

 

การนัดหมายเพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั่วไปผู้ที่ทานยาเพร็พจะกลับมาพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเลือดสม่ำเสมอทุกๆสามเดือน โดยเราจะตรวจเอชไอวีเพื่อยืนยันว่าการป้องกันได้ผลดีเพื่อความมั่นใจที่ดียิ่งขึ้น ตรวจคัดกรองซิฟิลิส การตรวจค่าตับและค่าไตนั้นสามารถตรวจได้ทุกๆหกเดือน ถ้าคุณตัดสินใจทานยาเพร็พต่อเนื่อง คลินิกสามารถสั่งจ่ายยาให้ได้ไม่เกิน 6 ขวดต่อการรับบริการ 1 ครั้ง 

 

หากไม่สะดวกเดินทางมาที่คลินิก จะรับยาเพร็พอย่างไรได้บ้าง

ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำก่อนเริ่มรับยาเพร็พไปทานคือ ต้องตรวจให้แน่ใจว่าสถานะเอชไอวีของตัวเองเป็นลบและไตทำงานปกติ และไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน จากนั้นสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมใบสั่งยาจากแพทย์ใกล้บ้านท่าน หรือแนบผลการตรวจเลือดจากคุณหมอหรือห้องแล็บมาที่คลินิก บุคลากรที่คลินิกจะทำการตรวจสอบผลก่อนรับยา จากนั้นคลินิกสามารถจ่ายยาได้ไม่เกินท่านละ 6 ขวดหลังจากนั้นทุกๆสามเดือน คลินิกจะทำการติดต่อท่านเพื่อติดตามผลการทานยาและติดตามการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

วิธีทานยาเพร็พ

ทุกวันนี้วิธีกินเพร็พมีหลายวิธี จะเลือกแบบไหนขึ้นอยุ่กับ
1. คุณมีเซ็กส์บ่อยแค่ไหน 
2. คุณวางแผนการมีเซ็กส์อย่างไร
แนวทางเวชปฏิบัติแห่งสหรัฐอเมริกา 2556 และแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560 ได้มีการให้ข้อมูลสำหรับการใช้เพร็พอย่างละเอียด โดยแนะนำให้ทานเพร็พเป็นประจำทุกวัน วันละหนึ่งเม็ดเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี

คำแนะนำในการทานยาเพร็พของเราอ้างอิงจากงานวิจัยที่สำคัญจากยุโรป โดยผลการวิจัยพบว่าการทานยาเพร็พในรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่า 92% ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. PROUD Study – ทานเพร็พวันละเม็ด

ในผู้ที่ทานยาเพร็พวันละหนึ่งเม็ดเป็นประจำทุกวัน พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเลย  วิธีนี่เป็นวิธีที่แนะนำที่มากสุดสำหรับการทานยาเพร็พ

2. IPERGAY Study วิธีนี้คือการทานยาแบบ 2-1-1
คือวันแรกทาน 2 เม็ด (2-24 ชั่วโมงก่อนมีเซ็กซ์) วันที่สอง(หลังจากมีเซ็กซ์)และวันที่สามทานอีกวันละ 1 เม็ดเป็นเวลา 2 วันติดกัน วิธีนี้ไม่แนะนำสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด และไม่แนะนำสำหรับชายรักชายที่ใช้สารเสพติดขณะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ได้วางแผนการมีเพศสัมพันธ์ล่วงหน้า เนื่องจากหลายคนอาจลืมทานยาเม็ดที่ 3 และ 4ได้ 

3. ทานยา 4 เม็ดต่อสัปดาห์ (TTSS-Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday)

วิธีนี้สำหรับป้องกันเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเท่านั้น โดยต้องเริ่มทานยาวันละเม็ดติดต่อกันเป็นเวลา 7 วันก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ จากนั้นจึงจะสามารถทานต่อแบบ 4 วันต่อสัปดาห์ได้

 

เรามีวิธีตรวจสอบคุณภาพยาได้อย่างไรบ้าง?

พัลซ์ คลินิกจ่ายยาที่ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น ท่านจึงสามารถทานอย่าได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล แต่หากท่านอยากจะตรวจระดับยาในเลือดเพื่อพิสูจน์ว่า ยานั้นออกฤทธิ์ได้ผลอยู่จริง ท่านสามารถขอตรวจเลือดเพื่อวัดระดับยาได้ โดยต้องทานยามาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 ชม.ก่อนการตรวจ ท่านสามารถติดต่อขอรับการตรวจนี้ได้ที่พัลซ์ คลินิกที่กรุงเทพมหานครทั้งสองสาขา ได้แก่ สีลม และ สุขุมวิทจองคิวรับบริการได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 


60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +6626525097, +66652371936  

Email: info.silom@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  · Mon - Sun·  10AM - 7:00PM   

· Book An Appointment @ Silom ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok 

Tel: +6621687459, +66959156385  

Email: info.nana@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  ·  10AM - 7:00PM 
· Book An 
Appointment @ Sukhumvit ·


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +6676633368, +66952615282

Email: info.phuket@pulse-clinic.com

MONDAY  ·  10AM - 7.30PM  Emergency PEP,

                        Refill Medication only 

TUE - SAT  ·  10AM - 7:30PM Full Services 

· Book An Appointment @ Phuket ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60321102122 , +601165388678

Email: info.kl@pulse-clinic.com

MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM

SAT ·  11.00 AM - 05.30 PM

· Book An Appointment  @ Kuala Lumpur ·


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +85223898250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

                               OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11AM-7:30PM
                            · Book An Appointment @ Hong Kong
·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.