ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาเพร็พ

ขอขอบคุณวิดีโอจาก TestBKK.org

ในประเทศไทย ตรวจพบผู้ติดเชื้อ HIV 438,589 รายในปี 2558 ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,226 ราย จากการประเมินพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 29,626 ราย โดย 53% จะเป็นประชากรกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

 

การป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและติดเชื้อจึงเป็นวิธีการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการระบาดของโรคเอดส์ และนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย  ปัจจุบันงบประมาณในการแก้ปัญหาเอดส์ในประเทศไทยกว่า 70% เป็นค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา ดังนั้นหากเราสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้สำเร็จ จะช่วยให้ประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลงไปได้ด้วย

การใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ทำได้ 3 ช่วงดังนี้
1. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) ป้องกันก่อนเสี่ยง ก่อนสัมผัสเชื้อ
2. Post-Exposure Prophylaxis (PEP) คือการให้ยาต้านให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสเชื้อ โดยต้องทานยาเป็นเวลา 28 วัน
3. Treatment as Prevention คือการให้ยาต้านไวรัสหลังจากติดเชื้อแล้ว เพื่อลดปริมาณเชื้อในร่างกายให้ต่ำที่สุด ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นต่อไป


ยาเพร็พ (PrEP)

ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) เป็นการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี ก่อนมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ เป็นวิธีการแบบใหม่ที่องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ใช้ โดยหากทานยาอย่างสม่ำเสมอแล้ว จะสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ถึง 92% โดยยาที่แนะนำให้ใช้ในปัจจุบันคือ Tenofovir 300มิลลกรัม Emtricitabine 200มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง


ใครควรทานยาเพร็พ

PrEP เหมาะกับชายและหญิงที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่
1. ผู้ที่มีผลเลือดเป็นลบ แต่มีคู่ที่มีผลเลือดเป็นบวกที่ยังไม่ได้รับยาต้าน หรือยังตรวจพบไวรัสในเลือด
2. ผู้ที่เคยกินยาป้องกันเอชไอวีฉุกเฉิน
3. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย สาวประเภทสอง 
4. ชายหรือหญิงที่ทำงานบริการทางเพศ
5. ผู้ใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะชนิดฉีด
6. ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ขณะที่ไม่ได้สติ (เช่น มึนเมาจากแอลกอฮอล์ และสารเสพติด) โดยตั้งใจ และโดยไม่ตั้งใจ


ขั้นตอนในการรับยาเพร็พ

1. งดมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง งดสดแตกใน เป็นเวลา 28 วัน ในช่วงนี้ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเพร็พ

2. เมื่อครบ 28 วันแล้ว ให้มาตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่า HIV เป็นลบ และยืนยันว่า ไตทำงานได้ปกติดี และไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน 

     การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีที่ พัลซ์ คลินิก สามารถรู้ผลได้ภายใน 15 นาที ชุดตรวจมีความไว 100% ความจำเพาะเจาะจง >99% ความแม่นยำ > 99%
     ตรวจเลย รู้ผลเลย ไม่ต้องรอนาน

3.  คลินิกจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มยาเพร็พ วิธิกินยาเพร็พ การหยุดยาเพร็พหากต้องการ และหากต้องการเริ่มยาเพร็พอีกครั้งต้องทำยังไง

4. เมื่อยืนยันผลได้แล้วก็สามารถรับยาเพร็พได้เลย

5. เมื่อยังทานนาเพร็พอยู่ ต้องตรวจเลือดทุก 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่า HIV เป็น - อยู่ตลอด ยาเพร็พได้ผลดี และการทำงานของไตยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
     และไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และถ้ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ จะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที 
6. หากต้องเดินทาง หรือไม่สามารถมาคลินิกได้ เมื่อถึงเวลานัด แต่จำเป็นต้องรับยา ให้ติดต่อคลินิกที่ info@silompulse.com หรือโทร 0959156385


การทานยาเพร็พ

ก่อนเริ่มทาน

เราจะต้องตรวจให้แน่ใจว่า ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีมาก่อน และมีการทำงานของตับ และไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษา เพื่อรู้วิธีดูแลตัวเองที่ถูกต้อง ทั้งการป้องกันเอชไอวี ลดความเสี่ยงและโอกาสในการติดเชื้อ รวมไปจนถึงการตรวจติดตามการรักษาและตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

 

เมื่อทานยาเพร็พแล้ว
การติดตามผลเลือดระหว่างทานยาเพร็พเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยผู้ที่รับยาเพร็พโดยแพทย์ไม่ว่าที่สถาบันใดก็ตาม จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง โดยจะมีการนัดพบแพทย์ทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจเลือดยืนยันว่า ไม่มีการติดเชื้อ เอชไอวี การทำงานของตับและไต ยังปกติดี และตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่น หนองในแท้ หนองในเทียม ซิฟิลิส ตับอักเสบ เป็นต้น


เมื่อมีเซ็กซ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย

แน่นอนว่าเราควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
แต่หากมีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิด เราควรตรวจให้แน่ใจว่า เราและคู่นอนของเรา ไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 

เราควรสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่า  การดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเองและคู่ของเรานั้น เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง และเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ ตราบใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์ เราและคู่ของเราควรตรวจอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ หกเดือน เพื่อยืนยันว่า ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในกรณีที่มีเซ็กซ์โดยไม่ได้สติ หรือไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หรือมีเซ็กซ์ครั้งละหลายๆคน ควรเปิดใจและพูดถึงการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพูดถึงการป้องกันเอชไอวี โดยการทานยาเพร็พ


หากพบว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แน่นอนที่สุด เราควรเริ่มรักษาโดยทันที แต่ที่สำคัญมากพอๆกันคือ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เราควรแจ้งคู่นอน (ทั้งหลาย)ของเรา ให้รับการตรวจและรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้โรคติดต่อเหล่านั้นแพร่กระจายไปในวงกว้าง อีกสาเหตุที่เราควรทำให้แน่ใจว่าคู่นอน(ทั้งหลาย)ของเราได้รับการตรวจรักษา เพราะว่าแม้ว่าเรารักษาหายแล้ว แต่หากคู่นอนของเรายังมีเชื้อ เราอาจจะได้รับเชื้อซ้ำจากคู่นอนของเราอีกครั้ง


คลินิกอยู่ตรงไหน: พัลซ์ คลินิก ในประเทศไทยมี 3 สาขา


PULSE CLINIC สาขาสีลม
BTS ศาลาแดง ทางออก 3 ติดสถานีเลยค่ะ

กดจองคิว

Book an appointment with PULSE CLINIC using SetMore


PULSE CLINIC สาขาสุขุมวิท
ชั้น 1 อาคารเทร็นดี้ ซอยสุขุมวิท 13
BTS นานา ทางออก 3 หรือ MRT สุขุมวิท ทางออก 3 ก็ได้ค่ะ

จองคิวตรวจ

Book an appointment with PULSE CLINIC SUKHUMVIT 13 (NANA) using Setmore


PULSE CLINIC สาขาภูเก็ต

Book an appointment with PULSE Clinic, Patong Beach Phuket using SetMore

#iwantprepnow #PrEPatPULSE #PulseClinicBKK #PrEPinBangkok #prepinKL #prepinMalaysia #prepinPhuket #prepinHongKong #prepasian
Get PrEP At :

Pulse Clinic Silom Bangkok www.pulse-clinic.com ☎ Tel : +66652371936
Pulse Clinic Nana Bangkok www.pulse-clinic.com ☎ Tel : +66959156385

Pulse Clinic Patong Beach, Phuket www.pulsephuket.com ☎ Tel : +66076633368, +66952615282
Pulse Clinic Bukit Bintang, Kuala Lumpur www.pulse-clinic.com/my  ☎ Tel : +60139198604

Pulse Clinic Central, Hong Kong www.pulse-clinic.com/hk   ☎ Tel : +85223898250

60/4 Silom Road, Suriyawong, Bangkok

BTS Sala Daeng Exit 3, MRT Silom Exit 2
Tel: +6626525097, +66652371936  

Email: info.silom@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  · Mon - Sun·  10AM - 7:00PM   

· Book An Appointment @ Silom ·  


Trendy Building, Sukhumvit 13, Bangkok 

Tel: +6621687459, +66959156385  

Email: info.nana@pulse-clinic.com

OPEN DAILY  ·  10AM - 7:00PM 
· Book An 
Appointment @ Sukhumvit ·


127/2 Ratuthit Songroipi Rd, Pa Tong, Phuket
Tel: +6676633368, +66952615282

Email: info.phuket@pulse-clinic.com

MONDAY  ·  10AM - 7.30PM  Emergency PEP,

                        Refill Medication only 

TUE - SAT  ·  10AM - 7:30PM Full Services 

· Book An Appointment @ Phuket ·  


61A, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250
Tel: +60321102122 , +601165388678

Email: info.kl@pulse-clinic.com

MONDAY - FRIDAY  ·  11.00 AM - 07.30 PM

SAT ·  11.00 AM - 05.30 PM

· Book An Appointment  @ Kuala Lumpur ·


2F, 83 Wellington St, Central, Hong Kong
Tel: +85223898250 
Email: info.hk@pulse-clinic.com

                               OPEN MONDAY - FRIDAY  ·  11AM-7:30PM
                            · Book An Appointment @ Hong Kong
·  


 

Clients are strictly not allowed to use our address for mailing/shipping purpose.